Yunan milyardere tarihi ceza: 900 milyon dolar ödeyecek .. Kan donduran taciz detayları

Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur. Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. Türk Ceza Kanununda adli para cezası direkt verilebilmekle birlikte hapis cezasına ek olarak da verilebilir. Maddenin ilk fıkrasında mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı veya adli para cezası alacağı belirtilmiştir fakat suçun bir çocuğa karşı işlenmesi halinde adli para cezasına çevrileceği hakkında bir hüküm bulunmamaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmış ve bu hallerde cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir. Yine aynı fıkrada taciz suçu sebebiyle mağdur işi bırakmak, okulunu bırakmak ve ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmamasına karar verilmiştir. Hangi eylemlerin cinsel taciz niteliğinde olduğu, hangi eylemlerinde olmadığını somut olaya göre hâkim belirleyecektir. Elle taciz, kişinin rızası olmaksızın başkasının vücuduna cinsel amaçlı temas etmesi ve bu yolla cinsel tatmin arayışında bulunmasıdır.

 • Yargıtay’ın içtihatlarına göre, 15 yaşını doldurmuş ama 18 yaşını bitirmemiş bir çocuk şikayet hakkını bizzat kullanabilir.
 • Cinsel taciz suçu, mağdura cinsel bir içerikte bulunarak, onun kişilik haklarına saldırı anlamına gelen ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırılması öngörülen bir davranıştır.
 • Cinsel taciz suçu, bireylerin dokunulmazlığını, özgürlüğünü ve kişisel haysiyetini korumayı hedefler.
 • … mevcut haliyle sanığın her üç mağdureye cinsel organını göstermek suretiyle cinsel tacizde bulunduğu gözetilerek 5237 sayılı TCK’nın 105, 43 maddeleri uyarınca mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hükümler kurulması.
 • Y’nin bilgisi olduğu takdirde suça yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği kabul edilir.

Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir. Cinsel taciz suçuyla ilgili davada, HTS kayıtları, zanlının mağdur ile olan iletişim sıklığını ve bu iletişimin zamanlamasını ortaya çıkararak, diğer kanıtlarla birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Cinsel taciz vakalarında mağdurların hukuki haklarını korumak ve suçluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kanuni yolların etkin bir şekilde kullanılması esastır. Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 134’e göre, şüphelinin telefonu ve sim kartı incelenerek, cinsel tacizle ilgili delillerin toplanması mümkündür. Telefon üzerindeki SMS mesajları, videolar, fotoğraflar ve diğer dijital içerikler, suçun ispatı için kritik veriler sağlayabilir. Ancak, bir şüphelinin cep telefonunun ve bu telefona ait içeriğin incelenebilmesi için yasal prosedürlere dikkat edilmelidir.

Unutmayın ki cinsel taciz, sadece fiziksel değil, sözlü ve işaretlerle yapılan her türlü istenmeyen cinsel yaklaşımları kapsar ve bu suça maruz kalan herkes yasal haklarını sonuna kadar kullanabilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun yaşadığı travma ve ciddi psikolojik etkiler nedeniyle mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönelimi veya toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir ve herkes için ciddi bir suç teşkil eder. Cinsel taciz her yaş grubundan bireye karşı işlenebilecek ciddi bir suçtur. Yasa koyucular, cinsel tacize uğrayan çocuklara yönelik koruyucu tedbirleri güçlendirmeye ve bu suçun failine yönelik cezai yaptırımları ağırlaştırmaya çalışmaktadırlar.

Basit Cinsel Tacizin Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Ayrıca, elle tacizin kamu alanında veya kapalı bir mekanda gerçekleşip gerçekleşmediği, mağdurun yaşına ve cinsel saldırının etkilerine de bakılır. Cinsel taciz suçu, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli yollarla işlenebilir. İnstagram, Twitter, Facebook, telefon aramaları, mesajlaşma ve WhatsApp gibi sosyal medya platformları veya internet üzerinden diğer yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Fail tarafından mağdura doğrudan işitilebilecek veya görülebilecek cinsel içerikli sözler, davranışlar veya işaretler kullanılarak. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması , sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir. İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb.

Örneğin, cinsel taciz suçunun İstanbul Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde işlendiği varsayılırsa, dava İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir. Bir kimse işlemeye kastettiği cinsel taciz suçunun işlenmesine elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Davranışlar bölümlere ayrılabildiği oranda suç teşebbüse uygun hale gelmektedir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası

“1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. Maddesinde düzenlenen ve kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder. Bu suçun mağduru, cinsel yönden istenmeyen bir davranışa maruz kaldığında, fail hakkında bir cezai yaptırım uygulanabilir. Cinsel taciz suçu, belirli koşullar altında mahkeme tarafından verilen bir hükümle sonuçlanır. Maddesi uyarınca, belirli koşulların varlığı durumunda, mahkeme sanığın hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verebilir.

 • Telefon üzerindeki SMS mesajları, videolar, fotoğraflar ve diğer dijital içerikler, suçun ispatı için kritik veriler sağlayabilir.
 • Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır.
 • Kişiye cinsel bir amaçla öpücük atmak veya herhangi bir fiziksel temas girişiminde bulunmak.
 • Kural olarak davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.
 • İş teklifini kabul eden model bir otel odasında cinsel organına dokunmaya zorladığını iddia etti.
 • Cinsel taciz suçunun işlenmesi sırasında eğer faaliyetler müstehcenlik ya da hayasızca hareketler gibi başka suçlar da oluşturuyorsa, bu farklı suç türleri için “fikri içtima” prensibi söz konusu olabilir.

Mağdurun herhangi bir nedenle şikayetinden vazgeçmesi halinde, yargı süreci de sona erebilir. Bu durumda, mahkeme cinsel taciz davasının düşürülmesine karar verebilir. Ancak, davaya devam etmek konusunda kararlı olan mağdur, suçun işleniş şekli ve şüphelinin eylemleri nedeniyle adalet sistemi içinde korunabilir.

İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda, cinsel taciz suçunda teşebbüs, ancak icra hareketlerinin gerçekleşip parçalara bölünmüş olması hâlinde söz konusu olabilir. Örneğin, cinsel taciz amacıyla yazılmış ve gönderilmiş bir mektubun, alıcıya ulaşmadan önce ele geçirilmesi durumu bir teşebbüs olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, suçun icra hareketleri başlamış fakat tamamlanamamış olup, şüphelinin niyetinin mektubun ulaşmasıyla suçu tamamlamak olduğu anlaşılır ve bu haliyle cinsel taciz suçu teşebbüs aşamasında kalmış olur. Maddesi, Cinsel Taciz Suçu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içerir. Bu suçun varlığından bahsedebilmek için, kanun maddesinin belirttiği birtakım özel unsurların hepsinin bir arada bulunması zorunludur. Cinsel taciz, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve rızası olmayan cinsel içerikli eylemlerle ortaya çıkar.

Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor

Mahkemeye, 56 yaşındaki David’in şirketinin insan kaynakları departmanının kapısını ‘HER-ASS’ başlıklı pornografik bir resimle süslediği ve personelin Kaliforniya’daki genel merkezindeki bir ofisten karanlık bir şekilde ‘tecavüz odası’ olarak bahsettiği iddiaları sunuldu. Davacı kadının avukatı Gary Dordick, «Bu tarihi karar, adalet adına önemli bir zafere işaret ediyor ve işyerinde cinsel saldırıya karşı mücadelede bir emsal teşkil ediyor» ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Suç Atlası’, Türkiye’de il ve bölge bazında suç oranlarını içeriyor.

 • Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanığa yüklenen cinsel taciz suçunun sabit olup olmadığı ve suçun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir.
 • Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel serbestiyetini koruma altına alır ve bu tür saldırılara karşı yasal yaptırımlar getirir.
 • Cinsel taciz suçu ile çocuğun cinsel istismarı (veya cinsel saldırı) suçu arasında geçitli suç ilişkisi bulunmamaktadır.
 • Cinsel taciz suçu, tacizci ve mağdurun yanı sıra başka kimsenin olmadığı bir ortamda işlendiğinde, mağdurun haklarını koruma ve suçun kanıtlanması adına hukuka uygun sınırlar içerisinde kayıt alması hukuki açıdan mübahtır.
 • Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez.
 • Telefon, mesaj yoluyla ya da doğrudan cinsel ilişki talebinde bulunmak.

İnternet ve https://www.roscasaresbasket.com/ medya üzerinden cinsel taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Suç oluşturacak eylemler bakımından herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Katılanın telefonunu değişik zamanlarda ısrarla arayarak söylediği; “evde misin canım seni çok özledim, eve geliyorum” şeklindeki sözlerin cinsel amaç taşıdığı ve eyleminin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. HAGB kararının uygulanabilmesi için, sanığa yüklenen suçtan dolayı verilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli olması veya adli para cezası olarak belirlenmesi gerekir. HAGB kararı sonrasında sanık beş yıl süreyle denetim altına alınır.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Mağdurun, olaydan önce sanığı tanımaması halinde, sanık hakkında verdiği tanımlamalar, cinsel taciz failini işaret eden beyanlar olarak önem taşır ve değerlendirilmelidir. Eğer mağdur ile fail birbirini tanıyorsa, aralarında önceden var olan bir husumetin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu husumet, mağdurun beyanının güvenilirliği açısından şüphe uyandırabilir. Ancak, böyle bir husumet yoksa mağdurun beyanları daha güvenilir kabul edilebilir.

Sosyal ağlarda yer alan yazı, video ve görsellerin yasal delil olarak kullanılabilmesi için polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından yapılan tespitler, tutanaklara işlenir. Bu tutanaklar daha sonra bir yargılama sırasında “belge delili” olarak adlandırılan kanıt türüne dönüşebilir. Bu tür deliller, cinsel taciz suçlamalarının soruşturulmasında ve faillerin takibinde önemli rol oynar. Cinsel taciz suçu ile mücadelede, sosyal medya platformlarının tutumu, soruşturma süreçlerinde zorluklara yol açabilmektedir. Polis ve yargı, delil toplayabilmek için mağdurun işbirliği ve mevcut verilerin dikkatli analizi gibi yöntemlere başvurmakta ve bazen gerekli bilgilere erişmede sınırlı kalabilmektedir. Bu durumda sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulması ve ceza almaması söz konusu olmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu Gözaltı ve Tutuklama

Türk Hukuk Sistemi’nde kasti suçlar için 3 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilmiş ise doğrudan yakalama emri çıkarılabilir. Fakat, cinsel taciz suçunda verilen cezaların üst sınırı 3 yıl olduğundan dolayı bu durum söz konusu olmaz. Bunun yerine, hükümlüye çağrı kağıdı düzenlenerek infaz sürecinin başlatılması sağlanır.

Прокрутить вверх